Skip to content

SINUTECH

Som una empresa especialitzada en solucions industrials per a operacions de dosificació de fluids.

Què fem?

Desenvolupem i implementem sistemes de dosificació segons les necessitats de cada aplicació industrial, i oferim suport i solucions de qualitat, precises i innovadores. Ens avala una gran experiència acumulada al llarg de nombroses aplicacions en camps molt diversos.

Per a qui?

Per a tota empresa que necessiti aplicar des de microdosis a dosis superiors d’una gran diversitat de materials de diferents viscositats, tant d’un sol component com de diversos components (resines, silicones, adhesius, olis, pastes, greixos, aromes, additius, entre d’altres). Sigui per integrar en processos industrials automatitzats o en processos més manuals.

“No només fem el que estimem,
sinó que estimem el que fem."

Cada aplicació és única i és tractada com a tal, alhora que suposa un nou repte
que ens motiva i ens fa millorar contínuament.