Skip to content

Avís Legal

DADES GENERALS

www.sinutech.es és un espai web, el nom de domini es troba registrat i és propietat de SINUTECH, S.A., amb domicili social al C/ Munts, 16, 08570 Torelló (Barcelona), i oficines al C/ Voltregà, 3, 08570 Torelló (Barcelona). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 21649, foli 0098, full B-25252, secció general, i amb CIF ES-A59200519.

El web www.sinutech.es presenta una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre solucions industrials per a operacions de dosificació de fluids. El seu principal objectiu és facilitar informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.

L’accés a www.sinutech.es és gratuït, i no està prevista la prestació de serveis de comerç i / o contractació electrònica, cas en el qual es procedirà a l’emissió de les condicions generals oportunes i la modificació del present Avís Legal. En tot cas, l’usuari no utilitzarà les informacions i continguts de SINUTECH, S.A., per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic, respectant les condicions d’ús establertes per SINUTECH, S.A.

La utilització d’aquest espai web suposa l’acceptació del que conté el present avís legal.

Responsabilitat

SINUTECH, S.A. no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.sinutech.es, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatiu d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, SINUTECH, S.A., tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a SINUTECH, S.A., en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts Web i enllaços a tercers

La informació continguda en l’espai web pot estar desactualitzada, i en aquest cas SINUTECH, S.A., no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i / o per tercers de la informació facilitada.

SINUTECH, S.A., es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat a l’espai Web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.sinutech.es, pot contenir enllaços i / o vincles (links) a terceres pàgines web externes, el contingut de les quals no és atribuïble ni exigible a SINUTECH, S.A., essent responsable cada titular dels espais web vinculats. L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web a l’espai web www.sinutech.es, s’haurà de realitzar sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i / o parcial dels serveis continguts en SINUTECH.S.A., sense prèvia autorització.

Modificació dels termes i condicions d’ús

El contingut en el present avís legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de SINUTECH, S.A.

Legislació i jurisdicció aplicables

El contingut en el present avís legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al previst per la normativa d’aplicació.

Propietat Intel·lectual i Industrial

SINUTECH, S.A. és titular de tots els drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que s’hi inclouen, com també dels drets sobre el programari de la publicació digital, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.

Queda prohibida la total o parcial reproducció, còpia o publicació de la informació continguda en aquest web, per a qualsevol finalitat i per qualsevol mitjà, sense el consentiment per escrit de SINUTECH, S.A.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de SINUTECH, S.A. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen al web SINUTECH, S.A. a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol•licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.