Skip to content

Política de privacitat

Mitjançant la present política de privacitat l’informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades facilitades per qualsevol mitjà seran incorporades a un fitxer responsabilitat de SINUTECH, S.A., amb domicili social al C/ Munts, 16, 08570 Torelló (Barcelona), i amb NIF A59200519, d’ara endavant SINUTECH, S.A..

La finalitat del tractament

Les seves dades seran tractades únicament amb la finalitat d’atendre la seva consulta, prestar-li els serveis sol·licitats, gestionar la relació comercial i informar-lo dels nostres productes i / o serveis per qualsevol mitjà.
En qualsevol cas, si l’usuari volgués revocar aquest consentiment ho haurà de comunicar per escrit, mitjançant correu electrònic, a SINUTECH, S.A.

Legitimació i exercici de drets

L’usuari consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic a l’adreça dosificacion@sinutech.es, identificant i especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.

Tutela dels drets davant l’Autoritat de Control

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i / o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades

Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació comercial, per un màxim de 5 anys.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar l’espai web de SINUTECH, S.A. i el seu contingut, garantint que la informació que facilita és veraç, adquirint la responsabilitat d’informar SINUTECH, S.A. de qualsevol canvi i / o modificació per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat

SINUTECH, S.A. ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant-ne la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat, complint amb els requisits normatius que preveu el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades), fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de SINUTECH, S.A..

SINUTECH, S.A. podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que puguin produir-se.