Skip to content

Automatització

DOSIFICACIÓ EN CONDICIONS ATMOSFÈRIQUES

ROBOTS DE SOBRETAULA

Apropiats per tractar peces petites com una unitat autònoma, amb moviments usualment de 250 (X) x 200 (Y) x 70 (Z) mm. Segons l’aplicació, es podria arribar a moviments de 400 (X) x 400 (Y) x 150 (Z) mm, i incloure un 4art eix rotatiu (R).

DESKTOPCELL

Unitat compacta, autònoma i amb una intuïtiva pantalla tàctil, desenvolupada per aplicacions simples de dosificació en condicions atmosfèriques com són la disposició de punts, línies i l’encapsulat o rebliment de peces.

Dissenyada per processar una àmplia gamma de materials, inclosos materials abrasius i amb un alt contingut de càrregues; ideal per a l’aplicació de pastes tèrmiques.

Sistema de 3 eixos, amb rang de moviments màxim: 500 (X) x 500 (Y) x 300 (Z) mm.

MÒDUL DE PROCÉS

Solució desenvolupada per donar resposta a les necessitats d’integració i automatització dels sistemes de dosificació en línies de producció.

El mòdul integra en una única tecnologia de procés la unitat de dosificació, la unitat de control i un sistema multi-eix per a la seva integració immediata en línies de producció sota el principi plug & play. El sistema multi-eix admet diferents configuracions que permeten un posicionament flexible tant de les peces com del dosificador.

Segons les necessitats d’aplicació i temps de cicle es disposa dels següents models:

  • Bàsic: per a lots petits – mitjans; velocitat màx. 160 mm/s.
  • Premium: per a lots mitjans-grans; velocitat màx. 500 mm/s.

LEANCNCELL

Unitat compacte per a la producció eficient de lots de mida petita i mitjana, per a aplicacions de dosificació com la disposició de punts o línies, i l’encapsulat o segellat de peces i carcasses electròniques amb contorns 1D, 2D o 3D, productes bobinats, sensors, PCB, etc.

El material de dosificació es pot subministrar en cartutxos o bé a través d’unitats d’alimentació externes. Representa una alternativa a la unitat de sobretaula DesktopCell quan es requereixen models de peces més complexes, o la possibilitat de monitoritzar el procés.

CNCELL

Cèl·lula de producció i dosificació multifuncional formada per l’acoblament de diversos mòduls que poden adaptar-se a diferents requeriments, i configurar-se com a unitat independent o bé integrar-se en línies de producció completes.

Hi ha disponibles una àmplia gamma de dimensions, processos de producció, opcions de manipulació de les peces i unitats de flux i control del material, el que permet poder configurar el sistema de manera totalment personalitzada i adaptada a necessitats específiques. Tots els mòduls s’acoblen perfectament, de manera que es poden intercanviar fàcilment l’un per l’altre o utilitzar-se en combinació.

ROBOCELL

Cèl·lula de treball amb robot antropomòrfic de 6 eixos apropiat per aplicacions que presenten, per les seves complexes geometries de dosificació, alts requeriments de posicionament. El robot ofereix una major flexibilitat i operacions multifuncionals durant l’aplicació.

DOSIFICACIÓ SOTA BUIT

Els components electrònics presenten actualment una àmplia gamma de funcionalitats i han de satisfer estrictes requisits de fiabilitat. Així mateix, són cada vegada més complexos en formes i textures i, com a resultat, el material de dosificació aplicat en condicions atmosfèriques pot formar cavitats al voltant dels racons o cantons de les peces.

Amb els avenços en la miniaturització dels components aquests aspectes són encara més importants i, per tant, per assolir la qualitat desitjada i satisfer els més estrictes requisits de fiabilitat, és necessari realitzar tot el procés de dosificació sota buit i controlar el posicionament de la peça de forma precisa.

Els sistemes de dosificació sota buit són especialment indicats per a:
a) L’aplicació de resines autoanivellants com poliuretans, epoxis, silicones, olis, etc.
b) L’encapsulat de peces que requereixen un aïllament excel·lent i resistivitat a l’alta tensió.
c) El rebliment i impregnació de components electrònics com bobines d’encesa, transformadors, motors, sensors i altres tipus de productes bobinats.

LEANVDS

Sistema de dosificació sota buit desenvolupat per garantir un procés d’encapsulat dels components d’alta qualitat, homogeni i lliure de bombolles en processos de baix volum de producció.

Hi ha disponibles dos models:

  • LeanVDS B(àsic), amb volum interior de 300 x 300 x 300 mm sense sistema d’eixos.
  • LeanVDS U(niversal), amb volum interior de 420 x 420 x 360 mm i possibilitat de 3 eixos.

VDS

Sistema de dosificació sota buit desenvolupat per garantir un procés d’encapsulat d’alta qualitat, homogeni i lliure de bombolles en processos de volums de producció mitjos o alts, i amb components de diferents mides i geometries complexes.

Hi ha disponibles 3 models amb un volum interior mínim de 155 dm3 :

  •  VDS B(asic), per grans components que no requereixen sistema d’eixos.
  •  VDS U(niversal), per volums de producció flexible, equipat amb sistema de 3 eixos.
  •  VDS P(ower), per alts volums de producció, equipat amb sistema d’eixos i capçal de dosificació múltiple.