Skip to content

Tecnologies de Dosificació

Els punts més importants a tenir present a l’hora de configurar un sistema de dosificació són:

• Característiques tècniques del material a dosificar: viscositat, densitat, càrregues i abrasivitat.
• Volum de les dosis a aplicar.
• Format de subministrament del material.
• Temps de cicle
• Necessitats de temperatura per afavorir la fluïdesa del material i l’estabilitat del procés.
• Dosificació en condicions atmosfèriques o sota buit.
• Necessitat d’homogeneïtzació i desgasificació del material.
• Aplicació manual o integració en línia de procés.

UNITATS DE PREPARACIÓ I ALIMENTACIÓ

A310

Mètode: Volumètric
Reserva: Dipòsits de 60 o 20 L, no pressuritzats, en els que es pot aplicar buit i agitació
Viscositats: Materials mitjanament viscosos, 1C o 2C, amb o sense càrregues

Unitat de preparació i alimentació del material a un capçal de dosificació formada per dipòsits (20/60 L) en els que es pot aplicar buit, controlar la temperatura, i agitar i recircular el material durant tot el procés de treball (situació dinàmica) per afavorir la seva homogeneïtzació, evitar-ne la sedimentació, i eliminar les bombolles d’aire que pugui contenir accelerant la seva desgasificació.

Aquest sistema és apropiat per materials mitjanament viscosos (fins uns 50.000 cP) tant 1C com 2C, amb o sense càrregues; i especialment indicat per materials sensibles a la humitat, que necessiten ser processats sota buit.

A310 – TP

Mètode: Volumètric
Reserva: Dipòsits de 20 o 5 L, no pressuritzats, en els que es pot aplicar buit i agitació
Viscositats: Materials de viscositat alta, que no flueixen, 1C o 2C, amb o sense càrregues

Unitat de preparació i alimentació del material a un capçal de dosificació equivalent al sistema A310, però apropiat per materials exigents i de molt alta viscositat. Amb materials altament viscosos normalment s’utilitza un plat seguidor per extreure’ls del bidó de subministrament. No obstant, en aquests casos no és possible agitar i, per tant, preparar el material abans de la dosificació.

La unitat A310 TP (Top Pump) s’ha dissenyat per poder preparar i alimentar materials altament exigents i viscosos en entorns sota buit.

A310 – TP 01 / 05 L

Mètode: Volumètric
Reserva: Dipòsits de 5 i 1 L, no pressuritzats, en els que es pot aplicar buit i agitació
Viscositats: Materials de viscositat alta, que no flueixen, 1C o 2C, amb o sense càrregues

Unitat de preparació i alimentació del material a un capçal de dosificació equivalent al sistema A310, però dissenyat per a petites quantitats de materials. Es tracta d’un nou sistema que dóna resposta a les necessitats canviants del mercat, com per exemple la reducció de la mida dels components a cada generació de productes, o la reducció de les mides dels lots de producció davant demandes cada vegada més específiques. La unitat A310 TP 01/05 L disposa també de control de la temperatura, que ajuda a optimitzar la viscositat del producte, i permet aplicar buit per evacuar l’aire atrapat en el material durant la preparació. La desgasificació del material és molt important per garantir un procés de dosificació sense bombolles.

A280

Mètode: Volumètric
Reserva: Bidons de subministrament de 20L
Viscositats: Materials altament viscosos i abrasius

Unitat d’alimentació del material directament de l’envàs de subministrament amb un sistema totalment automatitzat basat en un plat seguidor d’un sol ús que permet, mitjançant l’aplicació de buit, anivellar la superfície del material a dosificar i eliminar l’aire atrapat entre el plat i la superfície; es facilita així un flux constant del material, i s’evita que l’aire entri en el procés d’alimentació. Alhora el sistema disposa d’un control de nivell que assegura que l’envàs es buida completament, evitant pèrdues del material.

Apropiat per materials altament viscosos i abrasius 1C o 2C, com pastes o adhesius tèrmicament conductors.

A220

Mètode: Volumètric
Reserva: Bidons de subministrament de 20L
Viscositats: Materials altament viscosos

Unitat d’alimentació del material directament de l’envàs de subministrament amb un sistema totalment automatitzat basat en un plat seguidor d’un sol ús que permet, mitjançant l’aplicació de buit, anivellar la superfície del material a dosificar i eliminar l’aire atrapat entre el plat i la superfície; es facilita així un flux constant del material, i s’evita que l’aire entri en el procés d’alimentació. Alhora el sistema disposa d’un control de nivell que assegura que l’envàs es buida completament, evitant pèrdues del material.

Apropiat per materials altament viscosos 1C o 2C, com adhesius, greixos i segelladors.

A90

Mètode: Volumètric
Reserva: Cartutx o tanc pressuritzat
Viscositats: Materials de diferents viscositats i poca tendència a sedimentar

Sistema d’alimentació des de cartutxos (180 – 310mL) o bé des de tancs pressuritzats (6 – 60L). Apropiat per materials tant 1C com 2C, de diferents viscositats i poca tendència a sedimentar. Per materials d’alta viscositat i càrregues existeix la unitat A90 B que permet incrementar la pressió d’alimentació i així accelerar el procés de dosificació, aconseguint un flux de producció més eficient.

SISTEMA EXTRUSIÓ – IMPULSIÓ CLASSIC

Mètode: Volumètric / Pressió – temps
Reserva: Bidons de subministrament
Viscositats: Materials altament viscosos

Sistema d’alimentació directament de l’envàs o bidó de subministrament, amb plat seguidor metàl·lic, control de nivell i verificació de les dosis. Apropiat per a materials altament viscosos (fins a 500 Pa·s).

CAPÇALS DE MESCLA I DOSIFICACIÓ

DOS P

Capçal de mescla i dosificació volumètrica per pistons dissenyat per treballar amb materials 1C o 2C garantint la màxima precisió i fiabilitat.

En materials de 2C la relació de mescla es manté sempre constant i ve determinada pel diàmetre dels cilindres, que es dimensionen apropiadament segons també el volum necessari, i s’accionen simultàniament per alimentar el mesclador estàtic i aconseguir una perfecte homogeneïtzació a la seva sortida.

Es tracta d’un sistema ideal per dosificar materials abrasius, sensibles a la pressió, humitat o a la tensió tallant, sense risc que les seves propietats es vegin alterades i amb una gran resistència al desgast.

DOS GP

Capçal de mescla i dosificació volumètrica per bomba d’engranatges apropiat per aplicacions de materials altament viscosos, no abrasius i sense càrregues.

Les bombes d’engranatges operen segons el principi de desplaçament volumètric rotatiu, permeten un procés de dosificació continu i constant, i la velocitat de rotació controla de forma precisa el volum de dosificació.

És un sistema ideal per a l’aplicació de cordons en continu, fins i tot en components amb geometries complexes.

DOSIFICACIÓ PER PRESSIÓ – TEMPS

SInutech - Sistemes dosificacio - Sistema 1

SISTEMA 1

Mètode: Pressió – temps
Reserva: Xeringues (màx. 50 mL)
Viscositats: Diferents viscositats

Sistema de dosificació per pressió–temps directament des d’una xeringa–reserva d’un màxim de 50 mL. Apropiat per aplicacions de materials de diferents viscositats en dosis molt petites, amb una precisió i regularitat extremes, i sense necessitat de manipulació.

Lleguir més

Dins d’aquest sistema es pot parlar de dues tecnologies diferents:

  • ACCURA: apropiada per a la microdosificació de materials; la pressió es compensa automàticament mantenint les dosis constants a mesura que el nivell de material a la xeringa disminueix o la viscositat canvia amb el temps.
  • NEO-ONE: apropiada per controlar la temperatura del material a dosificar i així evitar la influència de la temperatura ambient i la fricció per aplicació contínua.

SInutech - Sistemes dosificacio - Sistema 2

SISTEMA 2

Mètode: Pressió – temps
Reserva: Cartutxos (màx. 340 mL)
Viscositats: Diferents viscositats

Sistema de dosificació per pressió–temps directament des d’un cartutx-reserva d’un màxim de 340 mL. Apropiat per materials de diferents viscositats i especialment per aplicacions manuals.

SInutech - Sistemes dosificacio - Sistema 3

SISTEMA 3

Mètode: Pressió – temps
Reserva: Xeringa o cartutx
Vàlvula
Viscositats: Materials de viscositat mitja

Sistema de dosificació per pressió–temps des d’una reserva (xeringa en el sistema III/LA o cartutx en el sistema III/LB d’un màxim de 340 mL) mitjançant vàlvules. Apropiat per a materials amb una viscositat mitja, a integrar en processos automàtics o aplicacions manuals.

SInutech - Sistemes dosificacio - Sistema 4

SISTEMA 4

Mètode: Pressió – temps o volumètric
Reserva: Tanc pressuritzat
Vàlvula
Viscositats: Materials de viscositat mitja

Sistema de dosificació per pressió–temps des d’una reserva (xeringa en el sistema III/LA o cartutx en el sistema III/LB d’un màxim de 340 mL) mitjançant vàlvules. Apropiat per a materials amb una viscositat mitja, a integrar en processos automàtics o aplicacions manuals.

DOSIFICACIÓ PER DESPLAÇAMENT POSITIU

DISPOSITIU ROLLMATIC

Mètode: Desplaçament positiu
Reserva: Envàs de subministrament
Viscositats: < 1 Pa·s

Sistema de dosificació per desplaçament positiu. El material és succionat directament de l’envàs de subministrament. Disposa d’un controlador digital de tots els paràmetres de dosificació (valors d’ajustament, velocitat del rotor, temps de dosificació, etc.) i un comptador de dosis amb alarma al final de la quantitat de cicles prefixats. Especialment indicat per a la microdosificació de cianoacrilat.