Skip to content

Serveis

SUPORT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Oferim suport i assistència via connexió online o in situ per donar resposta a qualsevol necessitat de manteniment, formació, reparació d’incidències, i/o modificacions i ampliacions dels equips.

 • Servei tècnic
 • Posada en marxa
 • Recanvis
 • Manteniment
 • Formació

ANÀLISI DE PRODUCTE I PROCÉS

El comportament d’un material segons les seves característiques tècniques (viscositat, densitat, pot life, contingut en càrregues, abrasives o no) i les afectacions que pugui tenir per acció de la humitat, la llum, etc. condicionen el sistema apropiat per a la seva dosificació i les característiques d’aplicació a nivell de pressió, velocitat, curat, etc.

Disposem de diferents mitjans a les nostres instal·lacions per verificar el comportament dels materials i determinar les variables d’operació apropiades, i oferim també la possibilitat de realitzar una jornada de tests tant a les nostres instal·lacions com a les dels nostres partners on realitzar també prototips o petites pre sèries.

L’objectiu és donar resposta a qüestions com:

 • El material de dosificació es comporta com era d’esperar?
 • Quines alternatives en sistemes de dosificació es poden plantejar?
 • Quin temps de cicle es pot assolir?
 • És possible millorar l’actual solució de dosificació?
 • És necessari utilitzar un sistema de dosificació sota buit?
 • Quines accions de neteja i/o manteniment s’han de preveure?

DISSENY I OPTIMITZACIÓ DELS PROCESSOS

Junt amb el subministrament d’equips de dosificació de fluids, oferim també suport en el disseny i optimització de tots els processos involucrats. No volem ser simplement un proveïdor d’equips, sinó esdevenir un partner de treball per oferir una solució industrial eficient, precisa i repetitiva, d’acord amb les necessitats de cadascun dels nostres clients.

Per això, més enllà dels equips de dosificació, oferim:

 • Anàlisi dels materials i suport en la identificació de l’aplicació més apropiada en funció dels components seleccionats.
 • Disseny adequat a la seva utilització.
 • Suport en l’organització i gestió dels processos de producció.
 • Desenvolupament i implantació dels equips per estacions de treball individuals o per a la seva integració en línies de producció.

SUBCONTRACTACIÓ DE LOTS PETITS

Per necessitats de dosificació puntuals, que requereixen la producció de petits lots de producció, oferim el servei de subcontractació que realitzem directament a les nostres instal·lacions o bé, segons el sistema requerit, a les instal·lacions dels nostres partners.

Realitzem processos d’encapsulat, segellat, adhesió… utilitzant el sistema de dosificació més apropiat, i integrem, si és necessari, el pretractament amb plasma, pre escalfament de les peces, curat UV, o curat a temperatura.