Utilitzes cianoacrilat i vols dosificar-lo de forma regular i precisa, racionalitzant-ne el seu consum?

El cianoacrilat és un adhesiu monocomponent utilitzat per unir materials de forma ràpida ja que cura en pocs segons per acció de la humitat ambiental. Habitualment s’aplica de forma manual des del mateix envàs de subministrament, si bé per aplicacions industrials i relativament freqüents, l’aplicació manual no permet controlar-ne la quantitat dosificada fet que comporta una falta de repetibilitat i la tendència a utilitzar-ne en excés.

La solució per aquest tipus d’aplicacions és el ROLLMATIC DG. Es tracta d’un sistema de dosificació que utilitza la tecnologia de desplaçament positiu per aplicar de forma precisa i regular volums petits de fluids monocomponents de baixa viscositat com adhesius, olis, dissolvents i especialment cianoacrilats. El material és succionat directament de l’envàs de subministrament, sense necessitat de disposar d’aire comprimit ni transvasar el producte des del seu contenidor original, evitant així la seva contaminació o degradació.

Disposa d’un controlador digital amb tots els paràmetres de dosificació com són els valors d’ajust, velocitat del rotor i temps de dosificació, i un comptador de dosis amb alarma al final de la quantitat de cicles prefixats. Així mateix, l’encebament de la bomba peristàltica és simple i de fàcil manteniment.

L’aplicació dels fluids mitjançant el sistema Rollmatic DG en comptes de la seva aplicació directa amb l’envàs de subministrament, juntament amb la possibilitat de realitzar un moviment reversible del producte per evitar el degoteig, permeten evitar el seu contacte directe amb l’aire, i per tant l’afectació que pot ocasionar la humitat, i alhora optimitzar el seu consum i controlar la deposició de les dosis, millorant així la qualitat dels productes fabricats.

La dosificació es pot fer de forma automàtica amb dosis d’un volum predeterminat, o bé de forma contínua, i el dispositiu es pot configurar com una unitat independent per aplicació manual, o bé integrar-se en un dispositiu automatitzat com a part d’una línia de producció.

Es tracta d’un sistema indicat per a aplicacions que inclouen la dosificació en línies de fabricació de components i assemblatges elèctrics i electrònics, components mecànics, taps d’envasat, càpsules per cosmètica, fluorescents i làmpades halògenes, entre d’altres.